Ortopedija

 • Ortopedski pregled
 • Preventivni ortopedski pregled štenaca
 • Rtg dijagnostika koštanog sustava
 • Rtg snimak kukova

Ortopedski zahvati

 • kirurgija prijeloma i napuknuća dugih kostiju i kostiju zdjelice
 • rana dijagnostika i preventivna korektivna kirurgija kod displazije kukova
 • kirurgija lakatnog zgloba
 • kirurgija koljena , luksacija patele
 • kirurgija križnog ligamenta
 • kirurgija čeljusti
 • kirurgija glave
© Copyright Vet Point | Design by webitalis.com